Emhouse Hotel

חברת ההדמיות והאנימציה 3dvision הפיקה עבור פרוייקט זה סרט והדמיות לצרכי פרזנטציה בפני מקבלי החלטות ברוסיה.
הסרט מתרכז במלון שהינו שלב א' מתוך עיירת קזינו עתידית.
אדריכלות : מזו לוי ליכטנברג אדריכלים
במאי : גילי כהן

פרוייקטים דומים

כפר נופש בפנמה

מלון קוסטה